Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog Link ngắn:

Bài hát Khuya Nay Anh Đi Rồi Báo Lỗi

Ca sỹ: |

Sáng Tác: Châu Kỳ, Hồ Đình Phương

73,049 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Khuya Nay Anh Đi Rồi

Gió lạnh lạnh buồn ơi

Khuya nay anh đi rồi

Bao nhớ nhung xa vời

Tôi nói không nên lời

Để cạn niềm yêu mến anh

Phút gần gũi này thôi

Khuya nay anh đi rồi

Tay nắm tay không rời

Mắt ngắm xa chân trời

Mà lòng nghe nhớ thương hoài

Anh ơi chớ quên ngày mai

Đã có em chờ anh

Chung xây đẹp ý đời

Tương lai e ấp trên môi

Yêu nhau ta thầm nói

Nụ cười trao duyên mới

Ước vọng để mà vui

Khuya nay anh đi rồi

Đem chí trai xây đời

Đem mến thương cho người

Người đợi chờ anh, anh ơi

Phút gần gũi này thôi

Khuya nay anh đi rồi

Tay nắm tay không rời

Mắt ngắm xa chân trời

Mà lòng nghe nhớ thương hoài

Anh ơi chớ quên ngày mai

Đã có em chờ anh

Chung xây đẹp ý đời

Tương lai e ấp trên môi

Yêu nhau ta thầm nói

Nụ cười trao duyên mới

Ước vọng để mà vui

Khuya nay anh đi rồi

Đem chí trai xây đời

Đem mến thương cho người

Người đợi chờ anh, anh ơi

Đem chí trai xây đời

Đem mến thương cho người

Người đợi chờ anh, anh ơi

Các bài hát khác