Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog Link ngắn:

Bài hát Anh Yêu Vội Thế Báo Lỗi

Ca sỹ: |

189 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Anh Yêu Vội Thế

Còn đấy những khát khao

Yêu thương đang dâng trào

Ngày hôm nay em đành quên

Phải cố gắng bước qua

Chẳng thể nói thứ tha

Người đi làm tim em buồn

Vì những tổn thương

Ai gieo lâu nay vỡ nát rồi

Chỉ biết khóc cười vậy thôi

Nếu anh là em

Em muốn kết thúc nhưng

Anh phải đau ngàn lần hơn

Anh đi vào sâu tim em

Giết chết yêu thương ở đây

Sẽ còn mãi nơi này

Hình dung một người thay đổi

Anh yêu vội thế

Cứ thích buông lời trêu đùa

Chẳng biết đâu thật tâm

Là ngọt ngào hay lừa dối

Đến bây giờ sau cơn mê em mới thấu ra

Trong tim anh lâu nay chỉ toàn dối gian

Đêm nay bật khóc

Biết trót yêu người sai lầm

Đánh mất đi bản thân

Vì nhiều điều anh từng nói

Hãy giả vờ quên tên em

Để em thứ tha cho bản thân vội vàng

Cho trái tim em nơi này

Trót đã tin anh quá nhiều

Còn đấy những khát khao

Yêu thương đang dâng trào

Ngày hôm nay em đành quên

Phải cố gắng bước qua

Chẳng thể nói thứ tha

Người đi làm tim em buồn

Vì những tổn thương

Ai gieo lâu nay vỡ nát rồi

Chỉ biết khóc cười vậy thôi

Nếu anh là em

Em muốn kết thúc nhưng

Anh phải đau ngàn lần hơn

Anh đi vào sâu tim em

Giết chết yêu thương ở đây

Sẽ còn mãi nơi này

Hình dung một người thay đổi

Anh yêu vội thế

Cứ thích buông lời trêu đùa

Chẳng biết đâu thật tâm

Là ngọt ngào hay lừa dối

Đến bây giờ sau cơn mê em mới thấu ra

Trong tim anh lâu nay chỉ toàn dối gian

Đêm nay bật khóc

Biết trót yêu người sai lầm

Đánh mất đi bản thân

Vì nhiều điều anh từng nói

Hãy giả vờ quên tên em

Để em thứ tha cho bản thân vội vàng

Cho trái tim em nơi này

Anh yêu vội thế

Cứ thích buông lời trêu đùa

Chẳng biết đâu thật tâm

Là ngọt ngào hay lừa dối

Đến bây giờ sau cơn mê em mới thấu ra

Trong tim anh lâu nay chỉ toàn dối gian

Đêm nay bật khóc

Biết trót yêu người sai lầm

Đánh mất đi bản thân

Vì nhiều điều anh từng nói

Hãy giả vờ quên tên em

Để em thứ tha cho bản thân vội vàng

Cho trái tim em nơi này

Hãy giả vờ quên tên em

Để em thứ tha cho bản thân vội vàng

Trót đã tin anh quá nhiều

Các bài hát khác