Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog Link ngắn:

Bài hát Xin Vẫy Tay Chào Báo Lỗi

Ca sỹ: |

Sáng Tác: Tú Nhi

35,271 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Xin Vẫy Tay Chào

Một lần này nữa mai mình xa rồi

Lời nào người nói đi rồi chia đôi

Mộng tình hai đứa tan từ đây rồi

Một mình mình bước đêm lẻ loi

Nghẹn ngào lòng xót xa tình ban đầu

Lời nào còn nữa đâu mà cho nhau

Giờ thì hai đứa xin vẫy tay chào

Đừng hỏi gì nữa khơi lòng đau

Nhớ hay thương mình cũng xa rồi

Biết bao giờ mình chung đôi

Một người buồn cuối xa phương trời

Người nhỏ lệ từng đêm đơn côi

Đoạn đường nào đó ta đã yêu người

Đoạn đường nào đó ai đã yêu ta

Giờ thì hai đứa không còn đón đợi

Tình mình đã chết thôi từ đây

Nghẹn ngào lòng xót xa tình ban đầu

Lời nào còn nữa đâu mà cho nhau

Giờ thì hai đứa xin vẫy tay chào

Đừng hỏi gì nữa khơi lòng đau

Nhớ hay thương mình cũng xa rồi

Biết bao giờ mình chung đôi

Một người buồn cuối xa phương trời

Người nhỏ lệ từng đêm đơn côi

Đoạn đường nào đó ta đã yêu người

Đoạn đường nào đó ai đã yêu ta

Giờ thì hai đứa không còn đón đợi

Tình mình đã chết thôi từ đây

Giờ thì hai đứa không còn đón đợi

Tình mình đã chết thôi từ đây

Giờ thì hai đứa không còn đón đợi

Tình mình đã chết thôi từ đây

Các bài hát khác