Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog Link ngắn:

Bài hát Phút Yêu Đầu Báo Lỗi

Ca sỹ: |

Sáng Tác: Nhạc Hoa Lời Việt

56 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Phút Yêu Đầu

Lần đầu gặp nhau

Phút giây ngập ngừng

Dù đôi tim đã reo mừng

Tay cầm tay muốn nói

Mà tìm chưa thấy tiếng yêu

Tràn yêu thương hát ca bềnh bồng

Tâm hồn ta như chắp cánh diều

Muốn gởi vào tiếng sóng

Nhờ gió nói thay lời yêu

Tình như say, nhẹ như mây

Tình là tia nắng xuân chứa chan

Gần bên nhau quên thế gian

Tình yêu ta trao nhau mãi

Cầm tay nhau, tựa vai nhau

Ngồi bên nhau ta say hát ca

Tình yêu trao nhau mãi mãi

Không bao giờ phai

Lần đầu gặp nhau

Phút giây ngập ngừng

Dù đôi tim đã reo mừng

Tay cầm tay muốn nói

Mà tìm chưa thấy tiếng yêu

Tràn yêu thương hát ca bềnh bồng

Tâm hồn ta như chắp cánh diều

Muốn gởi vào tiếng sóng

Nhờ gió nói thay lời yêu

Tình như say, nhẹ như mây

Tình là tia nắng xuân chứa chan

Gần bên nhau quên thế gian

Tình yêu ta trao nhau mãi

Cầm tay nhau, tựa vai nhau

Ngồi bên nhau ta say hát ca

Tình yêu trao nhau mãi mãi

Không bao giờ phai

Tình như say, nhẹ như mây

Tình là tia nắng xuân chứa chan

Gần bên nhau quên thế gian

Tình yêu ta trao mãi mãi

Cầm tay nhau, tựa vai nhau

Ngồi bên nhau ta say hát ca

Tình yêu trao nhau mãi mãi

Không bao giờ phai

Các bài hát khác