Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog Link ngắn:

Lời Bài Hát Người Vẽ Tương Lai Mơ Mộng (Remix)

Thêm một chuyện tình rời bước âm thầm

Lại một lần nữa ta mắc sai lầm

Cần đau thêm bao nhiêu mới thấm

Yêu càng ngọt ngào xây những hy vọng

Lại càng nặng sầu vụn vỡ trong lòng

Cần trao đi bao nhiêu mới đúng

Người vẽ tương lai mơ mộng

Thường có kết thúc bằng không

Lời hứa sẽ đi cùng nhau

Là những vết cắt thật sâu

The hurt will make me stronger

Stronger

Thanks for all goodbye

Goodbye

Người vẽ vẽ vẽ tương lai mơ mộng

Thường có kết thúc bằng không

Lời hứa sẽ đi cùng nhau

Là những vết cắt thật sâu

The hurt will make me stronger

Stronger

Thanks for all goodbye

Goodbye

Các bài hát khác