Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog Link ngắn:

Bài hát Anh Không Thể Ngờ (Ciray Remix) Báo Lỗi

Ca sỹ: , | ,

Sáng Tác: Đinh Tùng Huy

371 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Anh Không Thể Ngờ (Ciray Remix)

Trời cao dường như cũng thấm đau rồi

Nên giờ cũng đã đổ mưa

Thương đậm sâu

Bao nhiêu là đủ là vừa

Từng hẹn thề sẽ yêu trọn đời

Nay say tình ai em bỏ tôi

Lo lắng một đời

Em trao anh toàn giả dối

Từng hẹn thề sẽ

Từng hẹn thề sẽ

Từng hẹn thề sẽ

Thật sự vẫn chưa hết bất ngờ

Những gì hôm qua anh thấy

Em nắm tay ai

Vai sát bên vai

Đau nhưng anh cố gượng lại

Định lại bên hỏi thật trong em

Là còn thương nữa không

Thế nhưng nghĩ lại

Anh sợ làm phiền cả hai

Trời cao dường như cũng thấm đau rồi

Nên giờ cũng đã đổ mưa

Thương đậm sâu

Bao nhiêu là đủ là vừa

Từng hẹn thề sẽ yêu trọn đời

Nay say tình ai em bỏ tôi

Lo lắng một đời

Em trao anh toàn giả dối

Từng hẹn thề sẽ

Từng hẹn thề sẽ

Từng hẹn thề sẽ

Từng hẹn thề sẽ

Thật sự vẫn chưa hết bất ngờ

Những gì hôm qua anh thấy

Em nắm tay ai

Vai sát bên vai

Đau nhưng anh cố gượng lại

Định lại bên hỏi thật trong em

Là còn thương nữa không

Thế nhưng nghĩ lại

Anh sợ làm phiền cả hai

Trời cao dường như cũng thấm đau rồi

Nên giờ cũng đã đổ mưa

Thương đậm sâu

Bao nhiêu là đủ là vừa

Từng hẹn thề sẽ yêu trọn đời

Nay say tình ai em bỏ tôi

Lo lắng một đời

Em trao anh toàn giả dối

Trời cao dường như cũng thấm đau rồi

Nên giờ cũng đã đổ mưa

Thương đậm sâu

Bao nhiêu là đủ là vừa

Từng hẹn thề sẽ yêu trọn đời

Nay say tình ai em bỏ tôi

Lo lắng một đời

Em trao anh toàn giả dối

Từng hẹn thề sẽ

Từng hẹn thề sẽ

Từng hẹn thề sẽ

Các bài hát khác