Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog Link ngắn:

Bài hát Một Ngày Chẳng Nắng (Cukak Remix) Báo Lỗi

Ca sỹ: , | ,

Sáng Tác: Pháo

72 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Một Ngày Chẳng Nắng (Cukak Remix)

Một ngày chẳng nắng chẳng mưa chẳng gì

Ngồi lại một chút tai phone thầm thì

Chuyện kể về chú Voi Con lầm lì

Ngay tại Bản Đôn oh

Ngày xửa ngày xưa

Này thì là tránh xa ra Voi này

Voi biết Voi không có ngà

Voi khóc lóc với ông bà

Ông bà bảo là thêm vài năm nữa

Con sẽ khác thôi khác thôi

Xuân hạ đông

Xuân xuân xuân hạ đông qua qua qua

Voi, Voi đã lớn dần

Chẳng hiểu sao

Tay chân vẫn bé tí teo

Chẳng biết sao

Nhưng Voi đang đang rất buồn

Bạn bè nói

Không không không không thèm chơi

Sông cũng không không không không thèm lội

Voi Con ta đã buồn

Nay còn nát hơn

Mong ước sao như hoa

Để được ngát hương

Một ngày chẳng nắng chẳng mưa chẳng gì

Ngồi lại một chút tai phone thầm thì

Chuyện kể về chú Voi Con lầm lì

Ngay tại Bản Đôn oh

Ngày xửa ngày xưa

Một ngày chẳng nắng chẳng mưa chẳng gì

Ngồi lại một chút tai phone thầm thì

Chuyện kể về chú Voi Con lầm lì

Ngay tại Bản Đôn oh

Ngày xửa ngày xưa

Tôi tên là Hổ

Nhưng tôi không đủ ranh mãnh

Ăn uống thì thanh cảnh

Tính chẳng đủ lưu manh

Còn tôi tên là Thỏ

Tôi không ở xa lắm

Sống ở bên kia đồi

Bên kia đồi xanh xanh

Voi Con ơi

Bạn tôi sao lại trông suy thế

Đi theo hội mình nào

Mình cùng hội chung phe

Cho Voi Con tôi

Xin một giây suy nghĩ

Ok nào được rồi

Hội mình cùng đi thôi

Mình cùng hát vang ca giữa trời

Đầu hất nghênh ngang đôi lời

Có chú Voi Con không buồn

Cùng chị Hổ đi sau

Này bạn Thỏ đi mau

Mình cùng hát vang ca giữa trời

Đầu hất nghênh ngang đôi lời

Có chú Voi Con không buồn

Cùng chị Hổ đi sau

Này bạn Thỏ đi mau

Và ta cứ bước đều

Bước đều bước đều

Phía trước ta là một cánh đồng

Cánh diều bất tận

Voi Con có đang nghe thấy gì

Voi Con ta nghe thấy gì

Tiếng khóc than khóc than khóc than

Voi Con có thấy

Một chú Rùa bé xinh rất xinh

Tuy nhiên một mình Rùa hơi buồn

Đi một mình thì hơi chậm

Mình cùng hát vang ca giữa trời

Đầu hất nghênh ngang đôi lời

Đuôi vắt sang vai anh Rùa

Cùng chị Hổ đi sau

Này bạn Thỏ đi mau

Mình cùng hát vang ca giữa trời

Đầu hất nghênh ngang đôi lời

Đuôi vắt sang vai anh Rùa

Cùng chị Hổ đi sau

Này bạn Thỏ đi mau

Tôi tên là Hổ

Tôi tên là

Tôi tên là, tên là

Một ngày chẳng nắng chẳng mưa chẳng gì

Ngồi lại một chút tai phone thầm thì

Chuyện kể về chú Voi Con lầm lì

Ngay tại Bản Đôn oh

Ngày xửa ngày xưa

Một ngày chẳng nắng chẳng mưa chẳng gì

Ngồi lại một chút tai phone thầm thì

Chuyện kể về chú Voi Con lầm lì

Ngay tại Bản Đôn oh

Ngày xửa ngày xưa

Các bài hát khác