Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog Link ngắn:

Bài hát Quả Phụ Tướng (SinKra Remix) Báo Lỗi

Ca sỹ: , | ,

Sáng Tác: Reyvin

446 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Quả Phụ Tướng (SinKra Remix)

Phận hồng nhan quyết tâm thay chồng

Che nỗi đau trong lòng

Từ lầu hoa mang hận căm ra chốn sa trường

Trút lớp thanh y

Khoác lên thân ngọc chiếc chiến bào

Đằng đông gió giông ngút ngàn

Đoạn trường vang thấu tận trời cao

Tiếp bước ta đi

Biết rằng sẽ không thể trở lại

Giọt lệ tuôn rơi

Nước mắt ta tuôn trào bờ mi

Khóc than với trời sao ông quá bất công

Kiếp duyên này vẫn chưa trọn

Đã hoá hư không

Gói khăn tiễn người

Chinh chiến chốn sơn khê

Ngờ đâu đây là lần cuối

Đi mãi chẳng về

Ngậm ngùi ngăn khoé mi lăn dài

Duyên số đã an bài

Để người đi không phải lưu luyến người ở lại

Phận hồng nhan quyết tâm thay chồng

Che nỗi đau trong lòng

Từ lầu hoa mang hận căm ra chốn sa trường

Trút lớp thanh y

Khoác lên thân ngọc chiếc chiến bào

Đằng đông gió giông ngút ngàn

Đoạn trường vang thấu tận trời cao

Tiếp bước ta đi

Biết rằng sẽ không thể trở lại

Giọt lệ tuôn rơi

Nước mắt ta tuôn trào bờ mi

Ngậm ngùi ngăn khoé mi lăn dài

Duyên số đã an bài

Để người đi không phải lưu luyến người ở lại

Phận hồng nhan quyết tâm thay chồng

Che nỗi đau trong lòng

Từ lầu hoa

Mang hận căm ra chốn sa trường

Trút lớp thanh y

Khoác lên thân ngọc chiếc chiến bào

Đằng đông gió giông ngút ngàn

Đoạn trường vang thấu tận trời cao

Nếu lỡ hôm nay

Không gặp may nằm xuống nơi này

Giọt lệ tuôn rơi

Nước mắt ta tuôn trào bờ mi

Dẫu bước ta đi

Chẳng còn nơi nào để trở lại

Ở đây có chăng kiếp người

Chẳng hoài than số trời đã ban

Nếu lỡ hôm nay

Không gặp may nằm xuống nơi này

Đấy là ý trời

Cho chúng ta lại được bên nhau

Các bài hát khác