Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog Link ngắn:

Bài hát Duyên Duyên Số Số (LHK Remix) Báo Lỗi

Ca sỹ: , | ,

Sáng Tác: Nguyễn Thương

136 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Duyên Duyên Số Số (LHK Remix)

Gặp gỡ để chia ly

Chia ly để gặp gỡ

Khi hết yêu đừng bảo

Duyên duyên số số

Người đã nói thương em

Thì mưa giông cũng chẳng rời

Lời biện minh sau chia tay chỉ thêm tồi

Gặp gỡ để chia ly

Chia ly để gặp gỡ

Sẽ có ai thật lòng

Thương em chở che

Tình đúng đúng sai sai

Mấy ai lại gặp may mắn

Một đời yêu duy nhất chỉ một người

Nụ cười son mắt biếc rạng ngời

Người ta luôn nghĩ em thảnh thơi

Mạnh mẽ tứ phương

Nhưng lại yếu đuối trước gương

Chiến thắng tất cả

Nhưng gục ngã trước anh

Ngọt ngào anh đến bên che chở

Rời xa anh kết thúc thờ ơ

Lời nói sắc trong

Che đậy đi những dối lòng

Kẻ có lỗi

Lại trở thành người tổn thương

Gặp gỡ để chia ly

Chia ly để gặp gỡ

Khi hết yêu đừng bảo

Duyên duyên số số

Người đã nói thương em

Thì mưa giông cũng chẳng rời

Lời biện minh sau chia tay chỉ thêm tồi

Gặp gỡ để chia ly

Chia ly để gặp gỡ

Sẽ có ai thật lòng

Thương em chở che

Tình đúng đúng sai sai

Mấy ai lại gặp may mắn

Một đời yêu duy nhất chỉ một người

Ngọt ngào anh đến bên che chở

Rời xa anh kết thúc thờ ơ

Lời nói sắc trong

Che đậy đi những dối lòng

Kẻ có lỗi

Lại trở thành người tổn thương

Gặp gỡ để chia ly

Chia ly để gặp gỡ

Khi hết yêu đừng bảo

Duyên duyên số số

Người đã nói thương em

Thì mưa giông cũng chẳng rời

Lời biện minh sau chia tay chỉ thêm tồi

Gặp gỡ để chia ly

Chia ly để gặp gỡ

Sẽ có ai thật lòng

Thương em chở che

Tình đúng đúng sai sai

Mấy ai lại gặp may mắn

Một đời yêu duy nhất chỉ một người

Gặp gỡ để chia ly

Chia ly để gặp gỡ

Khi hết yêu đừng bảo

Duyên duyên số số

Người đã nói thương em

Thì mưa giông cũng chẳng rời

Lời biện minh sau chia tay chỉ thêm tồi

Gặp gỡ để chia ly

Chia ly để gặp gỡ

Sẽ có ai thật lòng

Thương em chở che

Tình đúng đúng sai sai

Mấy ai lại gặp may mắn

Một đời yêu duy nhất chỉ một người

Các bài hát khác