Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Người Không Cô Đơn Báo Lỗi

Ca sỹ: |

87,971 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Người Không Cô Đơn

Tôi không cô đơn, nhờ em gian em dốị
Quên cho tôi vay, nhiều cay đắng lâu naỵ
Tay đang trong tay, xưa tôi đâu haỵ
Lời ái ân vơi đầy, chỉ là cơn gió heo mâỵ


Tôi không cô đơn, tự tôi hay tôi biết
Em yêu cho vui, lừa ngôn ngữ trên môi
Nên em xa tôi, nên ai chung đôị
Lời hứa em quên rồi, ân tình ví tựa bèo trôi


DK


Cô đơn mà chi, cô đơn làm gì??
Khi người yêu bỏ ra đi, không lời thăm hỏi phân kỳ
Cô đơn mà chi, cô đơn được gì??
Khi tình nhân chẳng ra gì, thiêm gầy hao tuổi xuân thì.


Tôi không cô đơn mà cô đơn chi nữa
Trăm phong thư em còn thơm dấu con tem
Nay mang thư em cho trăng khuya xem
Rồi đốt lên ven thềm, nghe mình không còn cô đơn

Các bài hát khác