Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Alone [Xem Clip] Báo Lỗi

Ca sỹ: |

801,817 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Alone

I'm so alone
Nothing feels like home
I'm so alone
Trying find my way back home to you
I'm so alone
Nothing feels like home
I'm so alone
Trying find my way back home to you
Youuuu (uh uh)
I'm so alone
Trying find my way back home to you

I'm so alone
Nothing feels like home
I'm so alone
Trying find my way back home to you
I'm so alone
Nothing feels like home
I'm so alone
Trying find my way back home to you
Youuuu (uh uh)
I'm so alone
Trying find my way back home to you

Các bài hát khác