Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Lời Bài Hát Here Tonight (Acoustic Version)

"Here Tonight"(feat. Collin McLoughlin)A shattered glass left a broken heartA thousand miles and nowhere to startBut I won't let this pain deceive us, and hide this feelingI can't break this love between us, we'll survive through healingI won't waste, this, love, here tonightAnd I'll embrace, this, love, here tonight, here tonightAnd if I break, my, bones, in the fightFeel the love inside us here tonight, here tonight, here tonightI won't waste, this, love, here tonightFeel the love inside us here tonight, here tonight, here tonight[BEAT DROP]Here tonightFeel the love inside us here tonight, here tonight, here tonightI won't waste, this, love, here tonightAnd I'll embrace, this, love, here tonight, here tonightAnd if I break, my, bones, in the fightFeel the love inside us here tonight, here tonight, here tonightHere tonightFeel the love inside us here tonight, here tonight, here tonight[BEAT DROP]I won't waste, this, love, here tonightFeel the love inside us here tonight, here tonight, here tonight

Các bài hát khác