Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Are You With Me (Harold van Lennep Piano Edit) Báo Lỗi

Ca sỹ: |

1,213,129 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Are You With Me (Harold van Lennep Piano Edit)

I wanna dance by water 'neath the Mexican skyDrink some Margaritas by a string of blue lightsListen to the Mariachi play at midnightAre you with me, are you with me?Are you with me?Are you with me?Drink some Margaritas by a string of blue lightsListen to the Mariachi play at midnightAre you with me, are you with me?I wanna dance by water 'neath the Mexican skyDrink some Margaritas by a string of blue lightsListen to the Mariachi play at midnightAre you with me, are you with me?Are you with me?I wanna dance by water 'neath the Mexican skyDrink some Margaritas by a string of blue lightsListen to the Mariachi play at midnightAre you with me, are you with me?I wanna dance by water 'neath the Mexican skyDrink some Margaritas by a string of blue lightsListen to the Mariachi play at midnightAre you with me, are you with me?Are you with me?

Các bài hát khác