Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Crazy (Touliver Remix) Báo Lỗi

Ca sỹ: |

Sáng Tác: Thanh Bùi

4,408,081 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Crazy (Touliver Remix)

Yeah, I’m talking about you baby, huh … Here we go …

Sexy, feel it in air so

Naughty, I’ll take it off the richter

Maybe, if you treat me like a lady

You might get something, a little something

A little closer, put your hand on my hips

A little closer, feel the touch of my lips

Boy are you ready, I wanna do it again, do it again, do it again

Can’t take it no more, can’t take it no more tonight-i-ight

I can’t wait no more, I can’t wait no more tonight

Lately, I have had this feeling

Take me, to another place

No money, or diamond ring can buy my heart

I’m stronger, stronger than you think, but

A little closer, put your hand on my hips

A little closer, feel the touch of my lips

Boy are you ready, I wanna do it again, do it again, do it again

Can’t take it no more, can’t take it no more tonight-i-ight

I can’t wait no more, I can’t wait no more tonight

Các bài hát khác