Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Đẹp Trai Mới Có Nhiều Đứa Yêu (Extended Mix) Báo Lỗi

Ca sỹ: |

4,304,860 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Đẹp Trai Mới Có Nhiều Đứa Yêu (Extended Mix)

Có nhiều đứa yêu (x3) Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu Giờ e ước mơ trở thành ca sí Hàn Quốc .... cho đẹp trai.... tóc tai... đẹp (x5)... vuốt keo các thứ. Đẹp trai mới có nhiều đứa yêu.... có nhiều... có nhiều... có nhiều đứa yêu. Có nhiều đứa yêu (x3)... Đẹp trai mới có nhiều đứa yêu! . . . Có nhiều đứa yêu .... có nhiều... có nhiều... có nhiều đứa yêu!

Các bài hát khác