Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Mừng Tuổi Mẹ Báo Lỗi

Ca sỹ: |

Sáng Tác: Trần Long Ẩn

75,846 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Mừng Tuổi Mẹ

Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi.Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa Mẹ càng gần.Rồi mùa xuân ấy, tóc trắng Mẹ bayNhư gió, như mây bay qua đời con,Như gió, như mây bay qua thời gian.Ôi Mẹ của tôi! Mẹ già như chuối chín câyGió lay Mẹ rụng, con phải mồ côi.Gió lay Mẹ rụng, con phải mồ côi.Mồ côi tội lắm ai ơi!Mừng Tuổi Mẹ lyrics onĐói cơm khát nước biết người nào lo.Đói cơm khát nước biết ngườ nào lo.Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi.Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa Mẹ càng gần.Dù biết như thế, tôi vẫn phải tin,Tôi vẫn phải tin Mẹ đang còn trẻ.Mỗi mùa xuân về Mẹ thêm tuổi mới.Mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi Mẹ

Các bài hát khác