Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Apollo (Acoustic Version) Báo Lỗi

Ca sỹ: |

10,101 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Apollo (Acoustic Version)

Just one day...Just one day...Just one day... Just-just-just-jus t just one day...[Beat drop]Just one day in the life So I can understand Fighting just to survive But you taught me I can We are the lucky ones We are, we are Oh we are the lucky ones We are, we are [Beat drop]Just one day...Just one day...Just one day... Just one day in the life So I can understand Fighting just to survive But you taught me I can We are the lucky ones We are, we are Oh we are the lucky ones We are, we are [Beat drop]Just one day...Just one day...

Các bài hát khác