Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Mercy Báo Lỗi

Ca sỹ: |

17,915 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Mercy

yeah yeah yeah yeah x2I love youbut i gotta stay truemy morals got me on my kneesI'm begging please stop playing gamesI don't know what this iscos you got me goodjust like you knew you wouldI don't know what you dobut you do it wellI’m under your spellChorusYou got me begging you for mercy why won't you release me you got me begging you for mercywhy won't you release me you got me begging you for mercyNow you think that Iwill be something on the sidebut you got to understandthat i need a manwho can take my hand yes i doI don't know what this isbut you got me goodjust like you knew you would1, 2, 3, here we go!I'm begging you for mercy (pub pub)I'm begging you for mercy (heh heh heh)I'm begging you for mercy (hah hah)you got me beggingyou got me beggingyou got me beggingMercy!

Các bài hát khác