Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Lời Bài Hát That's Why -

Baby sẽ không cho tôi biết lý do tại sao có nỗi buồn trong đôi mắt của bạn, tôi không muốn nói lời tạm biệt mà bạn yêu thích là một trong những ảo tưởng lớn nên cố gắng để quên Nhưng có một cái gì đó còn lại trong đầu tôi là một trong những thiết lập nó Bây giờ bạn là để làm cho nó dừng lại tôi là một trong những người cảm thấy bị mất ngay bây giờ bạn muốn tôi quên đi mọi điều bạn nói Nhưng có một cái gì đó còn lại trong đầu tôi , tôi sẽ không quên cách bạn đang hôn cảm xúc quá mạnh mẽ đã kéo dài quá lâu Nhưng tôi không phải là người đàn ông trái tim của bạn là mất tích Đó là lý do tại sao bạn đi đi, tôi biết không bao giờ hài lòng không có vấn đề làm thế nào tôi đã cố gắng Bây giờ bạn muốn nói lời tạm biệt với Me Love là một trong những lớn ảo tưởng tôi nên cố gắng quên Nhưng có một cái gì đó để lại trong đầu của tôi , tôi sẽ không quên bạn đang hôn nhau Những cảm xúc quá mạnh mẽ đã kéo dài quá lâu Nhưng tôi không phải là người đàn ông trái tim của bạn là mất tích Đó là lý do tại sao bạn đi lập tức tôi biết Ngồi ở đây tất cả một mình ở giữa hư không không biết con đường để đi mà không có quá nhiều điều để nói giữa chúng tôi không phải là quá nhiều cho bạn không phải là quá nhiều cho tôi nữa tôi thắng 't quên cách bạn đang hôn nhau Những cảm xúc quá mạnh mẽ đã kéo dài quá lâu Nhưng tôi không phải người đàn ông trái tim của bạn là mất tích Đó là lý do tại sao bạn đi xa , tôi biết Đó là lý do tại sao bạn đi xa tôi biết ......

Các bài hát khác