Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog Link ngắn:

Bài hát Về Đâu Mái Tóc Người Thương Báo Lỗi

Ca sỹ: |

Sáng Tác: Hoài Linh

775,186 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Về Đâu Mái Tóc Người Thương

Hồn lỡ sa vào ....

Đôi mắt... em...

Chiều nao xõa tóc

Ngồi bên... rèm

Thầm ước nhưng nào

Đâu dám nói

Khép tâm tư lại thôi

Đường hoa vẫn chưa mở... lối...

Đời lắm phong trần

Tay trắng.. tay

Trời đông ngại gió

Lùa vai.. gầy...

Lầu kín trăng về

Không lối chiếu

Gác cao ngăn niềm yêu

Thì thôi mơ ước.. chi... nhiều....

Bên nhau

Sao tình xa vạn lý

Cách biệt mấy sơn khê

Ngày đi

Mắt em xanh biển sâu,

Mắt tôi rưng rưng sầu

Lặng nghe tiếng pháo

Tiễn ai qua cầu

Đường phố muôn màu

Sao thiếu... em

Về đâu làn tóc

Xõa bên... rèm

Lầu vắng không người

Song khép kín

Nhớ em tôi gọi tên,

Chỉ nghe lá rơi thềm

Bên nhau

Sao tình xa vạn lý

Cách biệt mấy sơn khê

Ngày đi

Mắt em xanh biển sâu,

Mắt tôi rưng rưng sầu

Lặng nghe tiếng pháo

Tiễn ai qua cầu

Đường phố muôn màu

Sao thiếu... em

Về đâu làn tóc

Xõa bên... rèm

Lầu vắng không người

Song khép kín

Nhớ em tôi gọi tên,

Chỉ nghe tiếng lá rơi.... thềm

Lầu vắng không người

Song khép kín

Nhớ em tôi gọi tên,

Chỉ nghe.....

Lá.... rơi.... thềm......