Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog Link ngắn:

Bài hát Tình Về Nơi Đâu Báo Lỗi

Ca sỹ: |

Sáng Tác: Dương Khắc Linh - Thanh Bùi

20,433,711 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Tình Về Nơi Đâu

Bâng khuâng trong đêm thật dài

Ở nơi niềm vui đã xa

Tình mình như đang vô vọng

Cho ta thao thức đêm dài

Đưa nhau qua cơn mộng buồn

Màn đêm càng thêm cách xa

Mình lặng im đến lúc nào

Nghe anh nghe anh đêm nay.
No more hiding, break the silence now

Do we quit or try to work things out.Where do we go?Tình mình về đâu hỡi em?

nhau.

Are we ready to just give it up

Should we turn our back on love

Or should we stand within.

Chẳng đành lòng buông cánh tay

Mà chỉ mình anh sao biết quay lại

Ngày nào say đắm vô vàn

Tại sao mình xa cách nhau.


Where do we go? Người ơi...

Where do we go? Em hỡi...

Where do we go? Về đâu...

Yêu thương cho tới nơi đâu.
If we begin on where we are

Try to mend the problems now

We've been looking forward instead of looking back

I don't wanna play it safe cos's wanna cross the line

Feel just like we're standing, we're running out of time.

Đừng lặng im nữa một lần thôi hỡi người.

Dừng lại hay sẽ cùng vượt qua giông bão.


Where do we go? Người ơi...

Where do we go? Em hỡi...

Where do we go? Về đâu...

Yêu thương cho tới nơi đâu.

Where do we go? Người ơi...

Where do we go? Em hỡi...

Where do we go? Về đâu...

Yêu thương cho tới nơi đâu.

No more hiding, break the silence now.

Cuộc tình ta sẽ cùng vượt qua giông bão.
Where do we go from here?Tình mình về đâu hỡi em.

Are we ready to just give it up

Should we turn our back on love

Or should we stand within.

Chẳng đành lòng buông cánh tay

Mà chỉ mình anh sao biết quay lại

Ngày nào say đắm vô vàn

Tại sao mình xa cách nhau.
Tình về nơi đâu? Where do we go?

Tình về nơi đâu? Just tell me

Tình về nơi đâu? Về đâu...
Where do we go from here?

Tình về nơi đâu? Người ơi... (Tell me)

Tình về nơi đâu? Em hỡi...

Tình về nơi đâu? Can go on like this

Yêu thương cho tới nơi đâu.