Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog Link ngắn:

Bài hát Chim Trắng Mồ Côi Báo Lỗi

Ca sỹ: , | ,

Sáng Tác: Minh Vy

400,384 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Chim Trắng Mồ Côi

Tình anh như nước con sông dài

Con nước về cho cây trái trổ bông

Tình em như lúa xanh trên đồng

Cây lúa chờ ngày mùa đơm bông

Chiều quê hai đứa hay vui đùa

Em cánh cò anh chim sáo mồ côi

Phù sa vun đắp chia đôi bờ

Anh bến bồi em bến lở mong chờ

Thương nghe câu mái đẩy

Nhớ điệu lý tình tang

Ngân nga khúc chờ nhau

Khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau

Trăng sắp tàn trôi xa nơi bến đậu

Chim sáo bay xa mãi không về

Em vẫn chờ anh nơi đây bến lở

Rồi nhớ thương anh câu hát mong chờ

Thương chim quyên nức nở

Thương con cá rô trên đồng

Nghe chim trắng mồ côi

Đâu còn ai đón ai nhớ mà mong

Ơi ơi lý nàng ơi

Ơi lý nàng ơi

Em thương mà em đợi

Con nước buồn tênh

Câu hát lý mong chờ

Mùa lúa thơm đã chín chín lâu rồi

Mà bấy lâu anh chưa ghé về thăm

Ơi chim sáo mồ côi

Chim sáo mồ côi

Em thương mà em đợi

Ðêm trắng cò than

Nghe tái tái tê lòng

Ngồi nhớ anh em ngó ngó lên trời

Chim sáo không về cánh cò mồ côi

Em nhớ anh nhiều sao phụ tình em

Tình anh như nước con sông dài

Con nước về cho cây trái trổ bông

Tình em như lúa xanh trên đồng

Cây lúa chờ ngày mùa đơm bông

Chiều quê hai đứa hay vui đùa

Em cánh cò anh chim sáo mồ côi

Phù sa vun đắp chia đôi bờ

Anh bến bồi em bến lở mong chờ

Thương nghe câu mái đẩy

Nhớ điệu lý tình tang

Ngân nga khúc chờ nhau

Khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau

Trăng sắp tàn trôi xa nơi bến đậu

Chim sáo bay xa mãi không về

Em vẫn chờ anh nơi đây bến lở

Rồi nhớ thương anh câu hát mong chờ

Thương chim quyên nức nở

Thương con cá rô trên đồng

Nghe chim trắng mồ côi

Đâu còn ai đón ai nhớ mà mong

Ơi ơi lý nàng ơi

Ơi lý nàng ơi em thương mà em đợi

Con nước buồn tênh

Câu hát lý mong chờ

Mùa lúa thơm đã chín chín lâu rồi

Mà bấy lâu anh chưa ghé về thăm

Ơi chim sáo mồ côi

Chim sáo mồ côi

Em thương mà em đợi

Ðêm trắng cò than

Nghe tái tái tê lòng

Ngồi nhớ anh em ngó ngó lên trời

Chim sáo không về cánh cò mồ côi

Em nhớ anh nhiều sao phụ tình em

Ngồi nhớ anh em ngó ngó lên trời

Chim sáo không về cánh cò mồ côi

Em nhớ anh nhiều sao phụ tình em