Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Falling [Bản MP3] Báo Lỗi

Ca sỹ: |

54,797 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Falling

Right here, right now, it's all we need

Relax your mind and set it free

Be all you got, be all I see

The way you move, the way you feel


Look at me I'm falling, falling

Feeling like I'm love blind, taking over my mind

Look at me I'm falling, falling

Feeling like I'm love blind, taking over my mind


Look at me I'm falling, falling

Feeling like I'm love blind, taking over my mind

Look at me I'm falling, falling

Feeling like I'm love blind, taking over my mind

Look at me I'm falling, falling

Feeling like I'm love blind, taking over my mind

Look at me I'm falling, falling

Feeling like I'm love blind, taking over my mind

Look at me I'm


Right here, right now it's all we need

Relax your mind and set it free

Be all you got, be all I see

The way you move, the way you feel


Look at me I'm falling, falling

Feeling like I'm love blind, taking over my mind

Look at me I'm falling, falling

Feeling like I'm love blind, taking over my mind


Look at me I'm falling, falling

Feeling like I'm love blind, taking over my mind

Look at me I'm falling, falling

Feeling like I'm love blind, taking over my mind


Look at me I'm falling, falling, eh-eh

Falling, falling, eh-eh


Look at me I'm falling, falling

Feeling like I'm love blind, taking over my mind

Look at me I'm falling, falling

Feeling like I'm love blind, taking over my mind


Look at me I'm falling, falling

Feeling like I'm love blind, taking over my mind

Look at me I'm falling, falling

Feeling like I'm love blind, taking over my mind


Look at me I'm falling, falling, eh-eh

Falling, falling, eh-eh

Look at me I'm falling, falling, eh-eh

Look at me I'm falling, falling, eh-eh