Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Làm Lại Cuộc Đời Báo Lỗi

Ca sỹ: |

538,125 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Làm Lại Cuộc Đời

Đừng nói gì ! Về đây với anh hỡi người Để biết ta luôn thương nhau hỡi người Vì khi trước anh đã vô tâm để mất nhau lần nữa Dù rằng ta đã cùng chung lối về Ngày ấy vì đam mê Vợ con để sang một phía Vùi đầu vào chốn phồn hoa không biết lúc dừng Để mất đi niềm vui, để mất đi niềm yêu thương Hạnh phúc mà anh đã cho là mãi mãi Anh sai rồi mất em Là một sự chừng phạt được chọn sẽ không thay đổi Nên anh quyết làm lại cuộc đời Nếu lúc này có còn thương anh Hãy cho tâm hồn anh thêm sức mạnh Nếu còn có thể hãy quay về với anh

Các bài hát khác