Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Ánh Mặt Trời Báo Lỗi

Ca sỹ: |

10,394 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Ánh Mặt Trời

Ngày mai khi bình minh, em sẽ xa rời anh, còn bên nhau vài giây phút thôi, em cứ nói cạn lời.

Phải chăng người ơi những năm tháng qua rồi, em bên anh chỉ là phút đùa vui.

Ngày mai khi bình minh, mỗi đứa đi một nơi, người yên vui còn anh lẻ loi cho đến suốt cuộc đời.

Bởi không còn em, trái tim anh lỡ nhịp rồi, không bao giờ yêu được lần thứ hai.

ĐK:

Ánh mặt trời đã lên cao rồi, chúng ta phải đành chia hai lối.

Chúc cho người sẽ yên bình. Dẫu xa em anh đau vô tận.

Ánh mặt trời hãy theo chân người. Hãy che chở đời em ấm áp.

Chỉ mong rằng, thấy em cười.


Dẫu tim anh vì em giá lạnh.

Chỉ mong rằng, thấy em cười. Dẫu tim anh vì em giá lạnh.