Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Định Nghĩa Hạnh Phúc Báo Lỗi

Ca sỹ: |

13,137 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Định Nghĩa Hạnh Phúc

Thái Phong Vũ:

Chỉ còn đêm nữa, đêm cuối chúng ta vui đùa. Rồi mai e sẽ ra đi về miền đất hứa. Về miền đất em đã từng mơ, về nơi đó có ai đang chờ. Dù cho em yêu anh, em cũng xem như vô tình.


Khánh Đơn:

Thật lòng anh cũng không muốn mất em trong đời. Mà vì hạnh phúc cho em phải đành đánh đổi.

Khánh Trung:

Niềm hạnh phúc trông thấy người vui. Niềm hạnh phúc thấy em tươi cười. Về nơi kia xa xôi, người ta cho em nhiều hơn.


Đk:

Thái Phong Vũ:

Hạnh phúc của em nơi đó nên em phải đi. Hạnh phúc là khi em không lo lắng điều gì. Hạnh phúc mà em đang mơ là vui trong ngàn nhung ngấm, nơi phồn hoa.


Huyền Thoại:

Hạnh phúc của anh xa lắm không bên cạnh anh. Hạnh phúc là khi anh đây trông thấy em cười. Hạnh phúc của anh đang tan theo những bước chân của em.