Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Mãi yêu anh Báo Lỗi

Ca sỹ: |

87,842 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Mãi yêu anh

Yêu dấu tan theo tuyết rơi...Yêu dấu trong anh mất rồi……Một người em yêu thương khi xưa nay đã mãi xa rồi…còn đâu phút giây trong vòng tay…một người vẫn mãi yêu anh…còn mãi yêu anh, bờ cát xưa giờ cuốn đi tình anhNhớ bóng dáng ngày hôm qua và nhớ mãi tiếng nói cười vẫn thếNhớ biết bao lần bên nhau lặng nghe mưa bay thiết thaNắng ấm bỗng chợt tan biến và mùa đông nơi đây lạnh giá…nước mắt theo người ra đi..Yêu dấu tan theo tuyết rơi …Yêu dấu trong anh mất rồi…Tìm lại ngày xưa có anh …Một người em yêu thương khi xưa nay đã mãi xa rồi…còn đâu phút giây trong vòng tay…một người vẫn mãi yêu anh…còn mãi yêu anh, bờ cát xưa giờ cuốn đi tình anhNhớ bóng dáng ngày hôm qua và nhớ mãi tiếng nói cười vẫn thếNhớ biết bao lần bên nhau lặng nghe mưa bay thiết thaNắng ấm bỗng chợt tan biến và mùa đông nơi đây lạnh giá…nước mắt theo người ra đi..Yêu dấu tan theo tuyết rơi …Yêu dấu trong anh mất rồiTìm lại ngày xưa có anhhhh…Một người em yêu thương khi xưa nay đã mãi xa rồi…còn đâu phút giây trong vòng tay…một người vẫn mãi yêu anh…còn mãi yêu anh, bờ cát xưa giờ cuốn đi tình anh..….Thời gian có xóa đi bao nổi nhớ , bờ môi đã héo khô theo tháng ngày, lạnh căm con tim bờ vai mong manh lạnh giá……Một người em yêu thương khi xưa nay đã mãi xa rồi…còn đâu phút giây trong vòng tay…một người vẫn mãi yêu anh…còn mãi yêu anh, bờ cát xưa giờ cuốn đi tình anhYêu dấu tan theo tuyết rơi...Yêu dấu trong anh mất rồi……Một người em yêu thương khi xưa nay đã mãi xa rồi…còn đâu phút giây trong vòng tay…một người vẫn mãi yêu anh…còn mãi yêu anh, bờ cát xưa giờ cuốn đi tình anhNhớ bóng dáng ngày hôm qua và nhớ mãi tiếng nói cười vẫn thếNhớ biết bao lần bên nhau lặng nghe mưa bay thiết thaNắng ấm bỗng chợt tan biến và mùa đông nơi đây lạnh giá…nước mắt theo người ra đi..Yêu dấu tan theo tuyết rơi …Yêu dấu trong anh mất rồi…Tìm lại ngày xưa có anh …Một người em yêu thương khi xưa nay đã mãi xa rồi…còn đâu phút giây trong vòng tay…một người vẫn mãi yêu anh…còn mãi yêu anh, bờ cát xưa giờ cuốn đi tình anhNhớ bóng dáng ngày hôm qua và nhớ mãi tiếng nói cười vẫn thếNhớ biết bao lần bên nhau lặng nghe mưa bay thiết thaNắng ấm bỗng chợt tan biến và mùa đông nơi đây lạnh giá…nước mắt theo người ra đi..Yêu dấu tan theo tuyết rơi …Yêu dấu trong anh mất rồiTìm lại ngày xưa có anhhhh…Một người em yêu thương khi xưa nay đã mãi xa rồi…còn đâu phút giây trong vòng tay…một người vẫn mãi yêu anh…còn mãi yêu anh, bờ cát xưa giờ cuốn đi tình anh..….Thời gian có xóa đi bao nổi nhớ , bờ môi đã héo khô theo tháng ngày, lạnh căm con tim bờ vai mong manh lạnh giá……Một người em yêu thương khi xưa nay đã mãi xa rồi…còn đâu phút giây trong vòng tay…một người vẫn mãi yêu anh…còn mãi yêu anh, bờ cát xưa giờ cuốn đi tình anh

Các bài hát khác