Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Someday You'll See Báo Lỗi

Ca sỹ: |

Sáng Tác: Phạm Anh Khoa

67,764 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Someday You'll See

I can't forget this melody
When we just thought we meant to be
Now it reminds me I wanna be free

Why don't you see what you have done
I live just like never see the sun
I keep wishing that I had gone

Someday you'll see
My freedom comes
Someday you'll see
That thing undone

Someday you'll see, and set me free
Leaving behind what’s meant to be
Someday you'll see, someday you'll see

Các bài hát khác