Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Những Con Tàu Huyền Thoại Báo Lỗi

Ca sỹ: |

Sáng Tác: Quỳnh Hợp

37,489 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Những Con Tàu Huyền Thoại

Những con tàu huyền thoại

Pk: Những con tàu không số như những con rồng lửa
Mang lửa từ muôn phương đến tận nơi chiến trường
Những con tàu không số như tình thương đại dương
Chở mùa xuân miền bắc vào xứ dừa yêu thương
Những con tàu không số như mảnh hổ oai hùng
Tung hoành khắp miền đông cùng miền Nam đánh giặc
Những con tàu không số nam bắc như thoi đưa
Có lần là ra khơi sẵn sàng làm cát bụi
ĐK:
Tàu không số những con tàu huyền thoại
Những con đò quê hương
Tàu không số cùng đồng đội vượt biển
Một con đường trong tim
Tàu không số âm vang mãi tình người
Sóng vững khúc hành ca
Tàu không số mở con đường huyền thoại
Đường Hồ Chí Minh trên biển…

Pk: Những con tàu không số như những con rồng lửa
Mang lửa từ muôn phương
đến tận nơi chiến trường
Những con tàu không số như tình thương đại dương
Chở mùa xuân miền Bắc vào xứ dừa yêu thương
Những con tàu không số như mảnh hổ oai hùng
Tung hoành miền đông cùng miền nam đánh giặc
Những con tàu không số Nam Bắc như thoi đưa
Có lần là rơi sẵn sàng làm cát bụi
ĐK:
Tàu không số những con tàu huyền thoại
Những con đò quê hương
Tàu không số cùng đồng đội vượt biển
Một con đường trong tim
Tàu không số âm vang mãi tình người
Sóng vững khúc hành ca
Tàu không số mở con đường huyền thoại
Đường Hồ Chí Minh trên biển..

ĐK:
Tàu không số những con tàu huyền thoại
Những con đò quê hương
Tàu không số cùng đồng đội vượt biển
Một con đường trong tim
Tàu không số âm vang mãi tình người
Sóng vững khúc hành ca
Tàu không số mở con đường huyền thoại
Đường Hồ Chí Minh trên biển…

Các bài hát khác