Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Want To See (보고 싶어) Báo Lỗi

Ca sỹ: |

3,688 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Want To See (보고 싶어)

4. 보고 싶어Composed and Arranged by Lance Gehl, Alby OdumLyrics by 김태성OP: Syndicate Songs Music Publishing, Silas Lee Music PublishingSP: Iconic Sounds난 이렇게 힘들진 몰랐어 너와 이별이 내 모든걸 가져가 ?하루하루 달라졌어 ?익숙지 않아 모든 게“걱정하지 마라?I'll be just fine" 아무리 최면을 걸어봐도음악만 틀면 널 보고 싶어?Hey I am missing U영화만 보면 널 보고 싶어?Hey I am missing U어쩔 수 없나 봐 보고 싶어이젠 혼자 밥 먹기도 어색해 반찬도 항상 모두 남기니까하루하루 한숨만 쉬어?아무 일도 손에 잡히지 않아음악만 틀면 널 보고 싶어?Hey I am missing U영화만 보면 널 보고 싶어?Hey I am missing U어쩔 수 없나 봐 보고 싶어나도 눈물 짜기 싫은데?(don't cry, don't cry, don't cry 보고 싶어)네가 뭔데 날 울리는데?(don't cry, don't cry, don't cry 보고 싶어)“너 없이 괜찮아?I’ll be just fine" 혼잣말로 다짐 해봐도음악만 틀면 널 보고 싶어?Hey I am missing U영화만 보면 널 보고 싶어?Hey I am missing U어쩔 수 없나 봐?보고 싶어No No No 보고 싶어 (보고 싶어)음악이 흘러 I am missing you(보고 싶어) I am missing you, I am missing you(어쩔 수 없나 봐) 보고 싶어

Các bài hát khác