Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát 15 Times Báo Lỗi

Ca sỹ: |

3,831 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát 15 Times

3. 15번Composed by 안은진Lyrics by 안은진Arranged by 김태성, 김용신항상 너와 이곳에 함께 서서 버스를 기다렸지같은 방향이 아니었기에 나 혼자를 버스를 타야 했어그때 15번이 도착해 버렸지 집에 가기 싫은데계속 너와 더 있고 싶어서 그냥 보내 버렸어그렇게 한 대 두 대 세 대 모두 보내 버렸어난 우리의 추억이 소중한 기억이 가슴에 깊숙이 남아서너 이제는 없지만 아직도 이 곳은 날 멈추게 하네계절이 바뀌어 가는 저녁 빛과 스쳐가는 바람에너란 기억이 배어 있는지 날 엄청 뒤덮어 숨이 막혀난 우리의 추억이 소중한 기억이 가슴에 깊숙이 남아서너 이제는 없지만 아직도 이 곳은 날 멈추게 하네마지막이 될 줄 몰랐던 그 날 언제나처럼 창밖에 웃던 너왜 그 땐 알아채지 못했는지차가 출발한 뒤 알게 됐던 너의 마음을이미 모든 걸 다 정리했음을난 추억을 더듬어 언제나 그랬듯 이 정류장에서너 이제는 없지만 아직도 이 곳은 우릴 기다리네난 추억을 더듬어 언제나 그랬듯이 정류장에서

Các bài hát khác