Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Trở Về Cát Bụi Báo Lỗi

Ca sỹ: |

137,705 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Trở Về Cát Bụi

Sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó. Trời đã ban cho ta cám ơn trời dù sống thương đau Mai kia chết rồi trở về cát bụi giàu khó như nhau Nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ trao Này nhà lớn lầu vàng son Này lợi danh, chức quyền cao sang Có nghĩa gì đâu... sao chắc bền lâu Như nước trôi qua cầu Này lời hứa...Này thủy chung... Này tình yêu... Chót lưỡi đầu môi cũng thế mà thôi Sẽ mất ngày mai như áng mây cuối trời Sống trên đời này tựa phù du có đây lại rồi mất. Cuộc sống mong manh xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen Nào người sang giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em Người ơi xin nhớ cát bụi là ta... mai này chóng phai Người nhớ cho ta là cát bụi trở về cát bụi Xin người nhớ cho

Các bài hát khác