Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Cho Kỷ Niệm Mùa Đông Báo Lỗi

Ca sỹ: |

205,354 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Cho Kỷ Niệm Mùa Đông

Đây mùa đông thứ mấy, kỷ niệm mình cách xa , anh từ nơi xứ lạ. Nhớ nhung em quê nhà. Xưa nửa đêm đi lễ, mình quỳ gần với nhau. Những lời hưa ban đầu còn nhớ gì không em?[ĐK] Từ ngày xa lìa nhau, lòng anh vẫn yêu , tình anh vẫn sâu. Vẫn ôm theo mọng ước, trải khắp đường đi hẹn với ngày về. Từ mùa đông gần đây,lòng em đã thay, tình em đã phai. Tiếng chuông ngân ngày nào đã quá ghẹn ngào,hồn anh xót đau.Đêm mùa đông băng giá,ngoài trời đầy tuyết sa.Anh ngồi trong quán trọ, nhớ thương em vô bờ.Thôi còn đâu Thánh Lễ, mình quỳ gần với nhau. Những lời hứa ban đầu ,giờ cũng thành thương đau!!!.

Các bài hát khác