Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Vòng Nhẫn Cưới Báo Lỗi

Ca sỹ: |

239,237 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Vòng Nhẫn Cưới

Vòng nhẫn cưới đó em đeo,

thôi hết từ nay mơ mộng nhiều.

em vui tất cả bao nhiêu

có bằng khối sầu em để

anh chuốc mà nghe lòng hoa liêu.

vòng nhẫn cưới đó cao sang...

đưa đón kiệu hoa đang đợi em,

mai em xóm nhỏ sang ngang,

xin trời cho thuyền xuôi mái

trở em vè bến mộng giàu sang.


em ơi tình yêu bây giờ

nếu không dang dở

làm sao trọn đời nhớ em,

làm sao còn 1 lần gặp gỡ

nếu không dang dở

sao còn 1 lần từ ly,

vòng nhẫn cưới đó em ơi

ngăn cách nghìn thu vĩnh biệt rồi,

đêm nay uống để ai vui

rượu hồng mắc tình em rót

uống cho người thấy lòng đẹp đôi


vòng nhẫn cưới đó em đeo,

thôi hết từ nay mơ mộng nhiều.

em vui tất cả bao nhiêu

có bằng khối sầu em để

anh chuốc mà nghe lòng hoa liêu.

vòng nhẫn cưới đó cao sang...

đưa đón kiệu hoa đang đợi em,

mai em xóm nhỏ sang ngang,

xin trời cho thuyền xuôi mái

trở em vè bến mộng giàu sang.


em ơi tình yêu bây giờ

nếu không dang dở

làm sao trọn đời nhớ em,

làm sao còn 1 lần gặp gỡ

nếu không dang dở

sao còn 1 lần từ ly,

vòng nhẫn cưới đó em ơi

ngăn cách nghìn thu vĩnh biệt rồi,

đêm nay uống để ai vui

rượu hồng mắc tình em rót

uống cho người thấy lòng đẹp đôi


đêm nay uống để ai vui

rượu hồng mắc tình em rót

uống cho người thấy lòng đẹp đôi

Các bài hát khác