Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Trúc Đào Báo Lỗi

Ca sỹ: |

98,562 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Trúc Đào

Chiều xưa có ngọn trúc đào,
mùa thu lá rụng bay vào sân em.
Trời thu gió lạnh êm đềm, vàng sân lá đỗ cho mềm chân em.
Tại vì hai đứa ngây thơ,
tình tôi dạo ấy là ngơ ngẫn nhìn,
nhìn vầng trăng sáng lung linh,
nhìn em mười sáu như cành hoa lê.
Rồi mùa thu ấy qua đi chợt em mười tám chợt nghe lạnh lùng.
Thuyền đành xa bến sang sông,
hàng cây trút lá tình đi lấy chồng.
Chiều nay nhớ ngọn trúc đào,
mùa thu lá rụng bay vào sân em.
Người đi biết về phương nào bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ.

Các bài hát khác