Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Ô Ô Ngày Ấy Báo Lỗi

Ca sỹ: |

Sáng Tác: Phương Uyên

3,930,903 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Ô Ô Ngày Ấy

Ngày xưa ấy vẫn nhớ khi còn bé luôn ham chơi

Mẹ cha đi chơi đâu tôi thường hay thích theo cùng.

Lắm lúc khóc lóc cho dù biết không cho

Bị mẹ cha hay trêu tôi là con út khóc nhè... ố ồ


Ngày ấy qua đi thật mau bây giờ xa thấy nhớ

Chuyện ngày xưa vẫn đấy đã ko còn bé con,

Trời đã qua bao mùa đông bao mùa thu đã tàn...

Ố ô... yéa yea


Ngày xưa ấy nói dối cha thường đánh roi mây

Mẹ thường hay bênh tôi cho dù tôi dối thế nào

Có khi đi đâu ko thèm nói với ai

Nên càng la to bao nhiêu lại càng chịu đánh bấy nhiêu... ố ồ


Ngày ấy qua đi thật mau bây giờ xa thấy nhớ

Chuyện ngày xưa vẫn đấy đã không còn bé con,

Trời đã qua bao mùa đông bao mùa thu đã tàn

Chuyện ngày xưa hhôm qua đó sẽ trở về với tôi,


Tìm kiếm hoài ngày tháng qua cùng với nhau,

Vui buồn bao nhiêu tình thân bạn bè

Trong giấc mơ có thấy chăng

Mình là 1 cô bé vẫn như ngày ấy thôi.

Các bài hát khác