Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Nunmureun Ijeo (눈물은 잊어) Báo Lỗi

Ca sỹ: |

2,516 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Nunmureun Ijeo (눈물은 잊어)

지친 나의 몸을 싣고어디로든 여행을한번 떠나봐가슴 아픈 기억들도어제 흘린 눈물은goodbye 날려봐자유롭게 날 맡겨봐눈물은 잊어아프고 아픈 상처 모두 yesterday사랑을 믿어다시 찾아 올 테니까지친 마음 위해이 노래를 불러sing this song이제부터 웃어 너를 자유케해free yourself눈물은 잊어구름 없던 저 하늘이때론 비도 내리지oh well it's ok그런 날도 있는 거야외로움에 눈물이흘러 내리면자유롭게 날 맡겨봐눈물은 잊어아프고 아픈 상처 모두 Yesterday사랑을 믿어다시 찾아 올 테니까지친 마음 위해이 노래를 불러sing this song이제부터 웃어 너를 자유케해free yourselfI'm flying flying자유로운 날개를 펼쳐fly higher higher자 더높이눈물은 잊어아프고 아픈 상처 모두 yesterday사랑을 믿어다시 찾아 올 테니까지친 마음 위해이 노래를 불러sing this song이제부터 웃어 너를 자유케해free yourself눈물은 잊어

Các bài hát khác