Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Brand New Day Báo Lỗi

Ca sỹ: |

3,450 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Brand New Day

일어나기 싫은 아침엔이불 속을 파고 들어봐도can't sleep하루 종일 생각이 멈춰서마치 굳어져버린 돌처럼모든 게 귀찮은 날맘대로 안 되는 날 있잖아툭툭 털고 일어나다시 너를 믿어봐 yeah마음이 하는 말을 들어가슴이 하는 소릴 들어네 안에 날갤 펴고higher this time this time yeah네 꿈이 이뤄지길 믿어절망도 너를 막진 못해다시 시작하면 돼brand new day yeah brand new day아침 일기예보도때론 틀릴 때가 있잖아우산 없을 때만 하염없이비가와 no밤새워 노력 했던 일도한 순간 물거품 될 때 있어그럴 땐 울고만 싶지만세상이 등을 돌려 힘이 없는 날엔잠시 쉬어 가도 돼 oh마음이 하는 말을 들어가슴이 하는 소릴 들어네 안에 날갤 펴고higher this time this time yeah네 꿈이 이뤄지길 믿어절망도 너를 막진 못해다시 시작하면 돼brand new day yeahit's brand new day거센 비바람 앞에이겨낼 용기가 필요할 땐큰소리로 부를게이 노랠 불러볼게한번 더 높이날아올라볼게 oh oh네 마음이 하는 말을 들어가슴이 하는 소릴 들어네 안에 날갤 펴고higher this time this time네 꿈이 이뤄지길 믿어절망도 너를 막진 못해다시 시작하면 돼마음이 하는 말을 들어힘껏 너의 꿈을 외쳐하늘에 닿을 만큼higher this time this time yeah네 꿈이 하는 말을 들어실패를 해도 상관 없어이제 날아올라봐brand new day yeahit's brand new day

Các bài hát khác