Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Chúa Hài Đồng Báo Lỗi

Ca sỹ: |

171,971 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Chúa Hài Đồng

Là con ai đây trên tay Mẹ hiền
dưới ánh sao đêm say giấc nồng
lời ru êm ái đến trên nôi thiên thần
bên những mục đồng cùng nhau suy tư
chính Chúa Ngôi Hai nhân lành
xin xuống bê-lem một đêm giá lạnh
hãy hãy mau dâng lên Người
chăn ấm sưởi lòng Ngưòi trong đêm đông


Là Vua trên hết những muôn vua
nhưng vì thương chúng ta nên xin xuống nơi này
một đêm thanh vắng Chúa sinh trong cơ hàn
trên đống rơm khô vào một đêm đông
cất tiếng hát đi muôn người
Ơn Chúa bao la ban khắp trời
sẽ hiến máu xương thân Người
cho khắp nơi nơi được yên vui...

Các bài hát khác