Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo]

Bài hát Sex [Xem Clip] Báo Lỗi

Ca sỹ:

1,529,955 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Sex

[Verse 1]That was unforgettableI wanna do it againYou're crazy like an animalAnd I don't want it to endTell me all your dreams and darkest fantasies[Chorus]Let's talk about sex, babyLet's talk about you and meLet's talk about all the good thingsAnd the bad things that may beLet's talk about sex, babyLet's talk about you and meLet's talk about all the good thingsAnd the bad things that may beLet's talk about sex[Verse 2]That was unbelievableI wanna do it againI'll eat you like a cannibalYou're sweet like cinnamonTell me all your dreams and darkest fantasies[Chorus]Let's talk about sex, babyLet's talk about you and meLet's talk about all the good thingsAnd the bad things that may beLet's talk about sex, babyLet's talk about you and meLet's talk about all the good thingsAnd the bad things that may beLet's talk about sex[Chorus]Let's talk about sex, babyLet's talk about you and meLet's talk about all the good thingsAnd the bad things that may beLet's talk about sex, babyLet's talk about you and meLet's talk about all the good thingsAnd the bad things that may beLet's talk about sex[Bridge]Any way you want it, you can have itTalk about sex, babyDo it on the counter, we'll fuck for hoursLet's talk about sexAny way you want it, you can have itTalk about sex, babyDo it in the shower, pussy powerLet's talk about sex, baby[Chorus]Let's talk about sex, babyLet's talk about you and meLet's talk about all the good thingsAnd the bad things that may beLet's talk about sex, babyLet's talk about you and meLet's talk about all the good thingsAnd the bad things that may beLet's talk about sex

Các bài hát khác