Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát This Is What You Came For [Xem Clip] Báo Lỗi

Ca sỹ: |

10,878,799 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát This Is What You Came For

[Verse 1]
Baby, this is what you came for
Lightning strikes every time she moves
And everybody's watching her
But she's looking at you, oh, oh
You, oh, oh, you, oh, oh
You, oh, oh, you, oh, oh
You, oh, oh, oh, oh


[Chorus]
Lightning, this is what you came for
Lightning strikes every time she moves
And everybody's watching her
But she's looking at you, oh, oh
You, oh, oh, you, oh, oh
You, oh, oh, you, oh, oh
You, oh, oh, oh, oh


[Post-Chorus]
You, oh, oh, you, oh, oh
You, oh, oh, you, oh, oh
You, oh, oh, you, oh, oh
Oh, oh


[Verse 2]
We go fast 'til they can't replay
Who knows why it's gotta be this way
We say nothing more than we need
I say "your place" when we leave


[Chorus]
Lightning, this is what you came for
Lightning strikes every time she moves
And everybody's watching her
But she's looking at you, oh, oh
You, oh, oh, you, oh, oh
You, oh, oh, you, oh, oh
You, oh, oh, oh, oh


[Post-Chorus]
You, oh, oh, you, oh, oh
You, oh, oh, you, oh, oh
You, oh, oh, you, oh, oh
Oh, oh


[Bridge]
Baby, this is what you came for
Lightning strikes every time she moves
Yeah


[Chorus]
Lightning, this is what you came for
Lightning strikes every time she moves
And everybody's watching her
But she's looking at you, oh, oh
You, oh, oh, you, oh, oh
You, oh, oh, you, oh, oh
You, oh, oh, oh, oh


[Post-Chorus]
You, oh, oh, you, oh, oh
You, oh, oh, you, oh, oh
You, oh, oh, you, oh, oh
Oh, oh

Các bài hát khác