Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo]

Bài hát This Is What It Feels Like (John Ewbank Classical Remix)

Ca sỹ:

625,963 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát This Is What It Feels Like (John Ewbank Classical Remix)

Nobody here knocking at my doorThe sound of silence I can't take anymoreNobody ringing my telephone nowOh how I miss such a beautiful soundAnd I don't even know how I surviveI won't make it to the shore without your lightNo I don't even know if I'm aliveOh, oh, oh without you nowThis is what it feels likeOh Oh Oh OhOh Oh Oh OhOh Oh Oh OhOh Oh Oh OhNothing to hold but the memories and framesOh they remind me of the battle I faceWithout your love, without you I drownSomebody save me I'm going downAnd I don't even know how I surviveI won't make it to the shore without your lightNo I don't even know if I'm aliveOh, oh, oh without you nowThis is what it feels likeOh Oh Oh OhOh Oh Oh OhOh Oh Oh OhOh Oh Oh OhAnd I don't even know how I surviveI won't make it to the shore without your lightNo I don't even know if I'm aliveOh, oh, oh without you nowThis is what it feels like

Các bài hát khác