Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Don't Wanna Cry [Xem Clip] Báo Lỗi

Ca sỹ: |

730 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Don't Wanna Cry

울고 싶지 않아
울고 싶지 않아
사랑해서 사랑한다는 말이
부족해서 그 어떤 말을 꺼내봐도
너 하나만 아끼던 날 두고서
어디 간 거니
내가 싫어 어어 져서
멀리 간 거니
장난치지 마 거기 있는 거 알아
나타날 거 같아 마냥 기다리다
널 찾아가야 돼 찾아가야 돼
지금 울면 못 볼지 모르니까
울고 싶지 않아
울고 싶지 않아
눈물은 많지만
울고 싶지 않아
낯설지 않은 길 이 길이 낯설다
아는 길 맞는지 내게 또 묻지요
혹시나 그 사람
날 찾고 있지 않을까
나는 지금 널 찾고 있어요
장난치지 마 거기 있는 거 알아
나타날 거 같아 마냥 기다리다
널 찾아가야 돼 가야 하는데
눈물 고여 점점 흐려져
울고 싶지 않아
울고 싶지 않아
눈물은 많지만
울고 싶지 않아
난 괜찮아
안 괜찮아
너 보고 싶지 않아
너무 보고 싶어
맘에 없는 말들로
거짓말이라도
해야 돼 해야 돼
생각처럼 맘이
말을 듣지 않으니까
돌아와 돌아와 돌아와
절반이 없는데
어떻게 하나로 살아
울고 싶지 않아
울고 싶지 않아
울고 싶지 않아
눈물은 많지만
울고 싶지 않아
울고 싶지 않아
우리 다시 볼 때
울고 싶지 않아

Các bài hát khác