Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Don't Recall [Xem Clip] Báo Lỗi

Ca sỹ: |

162,948 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Don't Recall

떨어져 줄래 저리 가줄래
짜증나니까 불결하니까
치워 내 몸에 손대지 마이제 난 너를 몰라
너 역시도 모른척해 날
다 안다는 눈빛 더러운 느낌
느끼고 싶지 않아

날 그렇게 쳐다보지 마
더는 내게서 멀어지지 마
I gave you all my love love
All of my love love
절대 보내고 싶지 않아

날 그렇게 쳐다보지 마
더는 내게로 다가오지 마
You need to let it go go
Leave me alone lone
절대 돌리고 싶지 않아

좋았던 순간도 기억이 안 나
원망만 남아 날 괴롭혀
수없이 내일이 없을 것만 같아
설렜던 순간도 No No No No No
더 이상 아무런 의미 없어
그만해 I don’t recall

더 이상 아무런 의미 없어
그만해 I don’t recall

피부로 맞닿은 고독의 촉감
싸늘한 그 체감
그간의 무책임을 탓함에
잇따른 죄책감
마치 데칼 uh 코마니
되받지 내 죗값
희석시켜왔던 지난 잘못들의 대가
엉켜버린 실타래
매듭짓기엔 허탈해
빛바랜 추억 속에
살아가는 건 비참해
I hope that
네게 닿길 바래 내 독백
쇼맨십 아닌 내 고백

날 그렇게 쳐다보지 마
더는 내게로 다가오지 마
You need to let it go go
Leave me alone lone
절대 돌리고 싶지 않아

날 그렇게 쳐다보지 마
더는 내게서 멀어지지 마
I gave you all my love love
All of my love love
절대 보내고 싶지 않아

좋았던 순간도 기억이 안 나
원망만 남아 날 괴롭혀
수없이 내일이 없을 것만 같아
설렜던 순간도 No No No No No
더 이상 아무런 의미 없어
그만해 I don’t recall

더 이상 아무런 의미 없어
그만해 I don’t recall

진심이 아닌 걸
I know know know
know know know
(I don’t recall)
아니라고 말해줘
Baby I can’t let you go
(이제 그만 날 놔줘)
절대 못 보내 널
No no no no no
(No no no no)

더 이상 아무런 의미 없어
그만해 I don’t recall

Các bài hát khác