Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Quando Quando Báo Lỗi

Ca sỹ: |

335,726 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Quando Quando

Tell me when will you be mine
Tell me quando quando quando
We can share a love divine
Please don’t make me wait again
When will you say yes to me
Tell me quando quando quando
You mean happiness to me
Oh my love please tell me when
Every moments a day
Every day seems a lifetime
Let me show you the way
To a joy beyond compare

Tell me when will you be mine
Tell me quando quando quando
We can share a love divine
Please don’t make me wait again
When will you say yes to me
Tell me quando quando quando
You mean happiness to me
Oh my love please tell me when

Oh my love please tell me when

Oh my love please tell me when

Các bài hát khác