Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Hạ Trắng [Xem Clip] Báo Lỗi

Ca sỹ: |

Sáng Tác: Trịnh Công Sơn

319,667 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Hạ Trắng

Gọi nắngTrên vai em gầy đường xa áo bayNắng qua mắt buồn lòng hoa bướm sayLối em đi về trời không có mâyĐường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy.Gọi nắngCho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bayCho tay em dài gầy thêm nắng maiBước chân em về nào anh có hayGọi em cho nắng chết trên sông dài.Thôi xin ơn đời trong cơn mê này gọi mùa thu tới,Tôi đưa em về chân em bước nhẹ trời buồn gió cao,Đời xin có nhau dài cho mãi sau nắng không gọi sầuÁo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.Gọi nắngCho tóc em cài loài hoa nắng rơiNắng đưa em về miền cao gió bayÁo em bây giờ mở xa nẻo mâyGọi tên em mãi suốt cơn mê này.

Các bài hát khác