Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát I Will Always Love You [Xem Clip] Báo Lỗi

Ca sỹ: |

976,904 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát I Will Always Love You

And I will always love you. I will always love you. I hope life treats you kind And I hope you have all you've dreamed of. And I wish to you, joy and happiness. But above all this, I wish you love. And I will always love you. I will always love you. I will always love you. I will always love you. I will always love you. I, I will always love you. You, darling, I love you. Ooh, I'll always, I'll always love you.

Các bài hát khác