Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Jingle Bells Rock Báo Lỗi

Ca sỹ: |

17,910 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Jingle Bells Rock

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rockJingle bells swing and jingle bells ringSnowing and blowing up bushels of funNow the jingle hop has begunJingle bell, jingle bell, jingle bell rockJingle bells chime in jingle bell timeDancing and prancing in Jingle Bell SquareIn the frosty air.What a bright time, it's the right timeTo rock the night awayJingle bell time is a swell timeTo go gliding in a one-horse sleighGiddy-up jingle horse, pick up your feetJingle around the clockMix and a-mingle in the jingling feetThat's the jingle bell,That's the jingle bell,That's the jingle bell rock.

Các bài hát khác