Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Mình Yêu Từ Bao Giờ Báo Lỗi

Ca sỹ: |

310,927 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Mình Yêu Từ Bao Giờ

Em rồi sẽ không còn những mơ mộng
Anh rồi sẽ nuôi lại những hi vọng
Tháng ngày rồi trôi đi mãi , vui buồn kể lại cho ai
Tiếc thay đời luôn như thế đấy
Như một áng mây nhẹ thoáng trong lòng
Em chợt thấy tim mình cũng rung động
Nếu mai tình yêu chan chứa, không còn trở lại như xưa
Biết đâu tìm nhau không thấy nữa
Điệp Khúc:
Hình như lòng muốn nói
Hình như mình yêu rồi
Khoảnh khắc tuyệt vời, tôi là ai, em là ai, chúng ta là ai
Đừng tan thành mây khói, đừng xa tận chân trời
Khoảnh khắc tuyệt vời, như là mơ như là mơ
Chắc đang là mơ , mình yêu từ bao giờ
Như một áng mây nhẹ thoáng trong lòng
Em chợt thấy tim mình cũng rung động
Nếu mai tình yêu chan chứa, không còn trở lại như xưa
Biết đâu tìm nhau không thấy nữa
Điệp Khúc:
Hình như lòng muốn nói
Hình như mình yêu rồi
Khoảnh khắc tuyệt vời, tôi là ai, em là ai, chúng ta là ai
Đừng tan thành mây khói, đừng xa tận chân trời
Khoảnh khắc tuyệt vời, như là mơ như là mơ
Chắc đang là mơ , mình yêu từ bao giờ

Các bài hát khác