Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Chỉ Còn Những Mùa Nhớ Báo Lỗi

Ca sỹ: |

11,295 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Chỉ Còn Những Mùa Nhớ

Góc phố này nơi mình quen nhau

Có những chiều mưa rơi ướt vai

Có những lần mình hẹn ngày mai

Hẹn yêu mãi, hẹn chung lối đi


Có một lần anh chẳng qua nữa

Cứ thế xa xa mãi nơi em

Để những mùa nuộm màu thương nhớ

Phố xa xôi đã vấn người wa


Còn lại anh còn bao yêu thương nơi góc phố bóng em xa mờ

Và con tim anh dành nơi ai là bờ vai là màu tóc rói

Mùa thu sang hàng cây xao xác lá nơi đây đã wa ngày xanh

Ngược thời gian ngược về wá khứ có trái tim đã hóa vụn vỡ


Góc phố này nơi mình quen nhau

Có những chiều mưa rơi ướt vai

Có những lần mình hẹn ngày mai

Hẹn yêu mãi, hẹn chung lối đi


Có một lần anh chẳng qua nữa

Cứ thế xa xa mãi nơi em

Để những mùa nuộm màu thương nhớ

Phố xa xôi đã vấn người wa


Còn lại anh còn bao yêu thương nơi góc phố bóng em xa mờ

Và con tim anh dành nơi ai là bờ vai là màu tóc rói

Mùa thu sang hàng cây xao xác lá nơi đây đã wa ngày xanh

Ngược thời gian ngược về wá khứ có trái tim đã hóa vụn vỡ


Còn lại anh còn bao yêu thương nơi góc phố bóng em xa mờ

Và con tim anh dành nơi ai là bờ vai là màu tóc rói ú...u...u

Mùa thu sang hàng cây xao xác lá nơi đây đã wa ngày xanh

Ngược thời gian ngược về wá khứ có trái tim đã hóa vụn vỡ


(Ngày tháng~~~)

Còn lại anh còn bao yêu thương nơi góc phố bóng em xa mờ

( ú...ơ...u...ớ)

Chắc bây giờ nơi này yên ấm nếu như anh không nói cách xa

Để những mùa nhuộm màu thương nhớ phố xa xoi đã vấn người wa~

Các bài hát khác